İnsan Kaynakları

İnsan Kaynakları Politikaları

Kuruluşumuzda İnsan Kaynakları Yönetimi anlayışı işletmenin stratejik hedefleri ve performansını destekleyecek insan kaynakları yaklaşım ve uygulamalarının oluşturulması ve bu doğrultuda etkin insan gücü ihtiyacını karşılamak ve bu gücün en verimli şekilde değerlendirilmesini ve devamlılığını sağlamaktır.

İnsan Kaynakları Politikamızın Temel Hedefleri

-Katılımcı ve adil bir yönetim anlayışı ile çalışanlara hak ettiği değeri vermek,
-Gelişime olanak sunularak yaratıcılığı ön plana çıkartmak,
-Çalışanlarımız için mutlu ve huzurlu iş ortamının sürekliliğini sağlamak,
-Hopaport olmaktan gurur duyan, ortak değerleri benimseyen, motivasyonu yüksek çalışanların oluşturduğu yalın bir organizayon olmayı amaç edinmek,
-En iyiye ulaşma yolunda farklı fikirleri ortaya çıkartan, yaratıcılığı geliştiren, katma değer sağlayan takım çalışmalarını desteklemek,
-Kanun ve yasal düzenlemelere titizlikle uyarak ilişkide olduğumuz kamu kurum kuruluşları ve toplumla ilişkilerimizi sürekli geliştirmektir.

İŞ BAŞVURU FORMU

Hopaport’un uluslararası pazarda lider olma vizyonununa ulaşmasında en önemli etkenlerden biri insan kaynağıdır.

Eğitim

Hopaport insan kaynakları politikalarımız, çalışanlarımızın sürekli gelişimini hedefleyen dinamik bir yapıya sahiptir. Bu kapsamda;

Şirket hedefleriyle doğru orantılı olarak çalışanlarımızın ihtiyaçlarına, şirket temel ve pozisyon bazlı yetkinliklerimize uygun eğitimler planlanarak çalışanlarımızın verimliliklerinin arttırılması, değişime uyum sağlayabilmeleri, bireysel ve şirket performansının arttırılmasına yönelik katkı sağlanması amaçlanmaktadır.

Hopaport’ ta Staj
Üniversitelerde ve mesleki eğitim veren liselerde öğrenim gören öğrencilerin, eğitim süresince öğrendikleri teorik bilgilerin çalışma yaşamında uygulanması ve mesleki anlamda beceri kazandırılarak iş hayatına hazırlanması amacıyla yaz ve kış dönemleri için staj planlaması yapılmaktadır.

Şirketimizde staj yapmak isteyen öğrencilerin staj başvurusu için bizzat şirketimiz İnsan Kaynakları Müdürlüğü’ ne gelerek staj başvuru formunu doldurmaları gerekmektedir. Staj başvurusunda bulunacak öğrencilerin stajlarının zorunlu olması ve bölümlerinin şirketimizde staj yapmaya uygun olması gerekmektedir.

Hopaport’ta stajyer kontenjanları bölümlerden gelen taleplere göre belirlenir. Bu talepler doğrultusunda;

Üniversite öğrencilerinin staj başvuruları 1 Mart – 30 Nisan tarihleri arasında yapılmaktadır. Mayıs ayı içerisinde İnsan Kaynakları Müdürlüğü’ nün değerlendirmesi sonucunda staj programına alınan öğrencilere bilgilendirme yapılır. Üniversite öğrencileri için staj dönemleri Haziran – Temmuz – Ağustos aylarında gerçekleşir. Stajyerler belirlenmiş staj başlangıç tarihlerinde toplu halde stajlarına başlarlar.

Lise öğrencilerinin staj işlemleri her yıl Eylül ayı içerisinde tamamlanır ve stajları okul dönemleri olan Eylül – Haziran ayları içerisinde gerçekleşir.

Bizimle çalışmak İstermisiniz