Diğer Hizmetler

PİLOTAJ, RÖMORKAJ, PALAMAR HİZMETLERİ

Hopaport liman’ında kılavuzluk ve römorkaj hizmetleri, can, mal ve deniz çevresi güvenliğinin sağlanması konusunda azami gayret gösterilerek verilmektedir.
Denizcilik Müsteşarlığı onayı kapsamında ve yürürlükteki mevzuata uygun olarak, 1 tecrübeli kılavuz kaptan ve beraberindeki deneyimli kadro ile, 2 adet römorkör ve 3 adet palamar motoru ile 7 gün, 24 saat hizmet verilmektedir.

ATIK ALIMI

Evsel atık su, sintine suyu, yağsal atık ve slaç tanker ile alınmaktadır. Gemilerden alınan atıklar tesiste geçici olarak depolanmakta ve sonrasında Çevre Ve Orman Bakanlığı tarafından yetki ve lisans verilen tesislerde bertaraf edilmek üzere gönderilmektedir. Atık alım hizmeti haftada 7 gün ve günde 24 saat olmak üzere verilmektedir

ÇÖP ALIMI

Hopaport Limanı’nda oluşan her türlü evsel atıklar şirketimizin temizlik ve çöp toplama araçları ile sürekli olarak toplanmakta ve döküm sahalarına boşaltılmaktadır. Çöp alım hizmeti haftada 7 gün ve günde 24 saat olmak üzere verilmektedir.

TATLI SU

Hopaport Limanı’nda 7 gün/24 saat içme ve kullanma suyu temin edilebilir. Kullanma suyu her bir rıhtım üzerinde bulunan vanalardan sağlanmaktadır. Su temin kapasitesi 20 ton/saat düzeyindedir. Sistem belediyenin su şebekesine bağlıdır. Limanda sağlanan kullanma suyunun analiz raporu mevcut olup, talep durumunda kopyaları verilebilmektedir.

ELEKTRİK

Hopaport Limanı’nda 7 gün/24 saat süreli gemilere elektrik temin edilir.