Tank Terminali

lim48

TANK TERMİNALİ

Sahip olduğu tank terminalinde motorin, benzin ve benzeri ürünleri 7 adet , 38.000 m3 sıvı tank kapasitesi ile saklama ve kamyon dolum istasyonu ile dağıtım yapmaktadır. Ürünlerin depolandığı terminalde Beyaz Ürün (motorin ve kurşunsuz benzin), siyah ürün ( fuel oil ) depolanmaktadır.Tank terminalinde 6’’,8’’,10’’,12’’ olmak üzere 4 bağımsız ürün devresi bulunmaktadır. Kara tankerlerine 3 ayrı dolum adasından 7 dolum kolu ile hizmet verilmektedir. Ayrıca her türlü endüstriyel yağlar, ham ayçicek yağı vb. gibi bitkisel ürünlerin tahliyesi, depolaması yapılabilmektedir.