Tanıtım ve Tarihçe

Hopa Limanı Doğu Karadeniz’in doğu sınırında B.D.T. Gürcistan Cumhuriyeti hududu olan Sarp Sınır kapısına 15 km. mesafededir. İlk defa 1962 yılında proje çalışması tamamlanan Limanın inşaatına 1963 yılında başlanmış, 1972 yılında yapımı tamamlanan bölümleriyle hizmete açılmıştır. İlk önceleri Denizcilik Bankası T.A.O. kurumu, Trabzon Liman İşletmesi Müdürlüğü’ne bağlı olarak, Hopa Liman İşletme Şefliği adı ile işletilen ve tevzii çalışmaları kısım kısım devam eden Hopa Limanı; Ağustos 1986 tarihinde Türkiye Denizcilik İşletmeleri A.Ş Genel Müdürlüğü bünyesinde müstakil işletme Müdürlüğü’ne dönüştürülmüştür. Türkiye Denizcilik İşletmeleri A.Ş. Hopa Liman İşletmesi Müdürlüğü adı altında devam eden Hopa Limanı, Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Özelleştirme Yüksek Kurulu’nun 9 Mayıs 1997 gün ve 22984 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan ve uygulama şekli işletme hakkının 30 yıl süre ile devredilmesi yöntemi ile özelleştirilmesi hakkındaki karar sonucu, 17 Haziran 1997 tarihi itibariyle özelleştirilerek Türkiye Denizcilik İşletmeleri A.Ş. tarafından fiilen 27 Haziran 1997 tarihi itibariyle Park Denizcilik Ve Hopa Liman İşletmeleri A.Ş.‘ne devredilmiştir.

1997 yılında özelleştirilen Hopa Limanı’nı işleten Park Denizcilik; yükleme, boşaltma, terminal, depolama, kılavuzluk, kurtarma ve likit dolum tesisleri işletmeciliği ile ülke ekonomisine katkıda bulunmaya devam etmektedir. Hopa Limanı bulunduğu coğrafi konumu ile Doğu Karadeniz’in dünyaya açılan kapısı olarak değerlendirilmektedir. Özelleştirme tarihi itibarı ile 2.000 m2 olan kapalı ambar sahasını 18.220 m2ye, 54.000 m2 olan açık ambar sahasını 102,462 m2’ ye çıkartan Park Denizcilik, ilave olarak yüksek kapasiteli forklift, vinç, kantar, hizmet aracı ve makineleri ile yeni yatırımlar yapmıştır. Bu yatırımlar hizmet gereklerine göre her geçen gün artarak devam etmektedir. Ayrıca Akaryakıt Terminaline yapılan ilave yatırımlarla toplam 38.000 metreküp depolama kapasitesi ile dağıtım yapabilecek seviyeye ulaştı. Park Denizcilik, Orta Asya’nın dünyanın her tarafına sevk edilen pamuğun Hopa Limanı’na gelmesini kolaylaştırarak, yaptığı yatırımlar ile gerek iç piyasaya gerek alıcı firmaların göstermiş oldukları diğer ülkelere nakliyesini yapacak olanakları sunmaya devam etmektedir. Bu alanda halen devam eden yatırımlarla Hopa limanı, Doğu Karadeniz’e ekonomik yönden büyük katkı sağlamakta ve bölgenin dünyaya açılan kapısı olma özelliğini taşımaktadır.

Park Denizcilik Hopa limanı; coğrafi konumu, kapasitesi, geniş hinterlandının yanı sıra yurtiçi ve yurtdışına olan bağlantı kolaylığının sağladığı avantajlarla, yalnız Türkiye’nin değil aynı zamanda Karadeniz’in ve Orta Asya’nın da en önemli limanlarından biri konumundadır.