Liman Konumu

YERLEŞİM PLANI

Hopaport Limanın koordinatları aşağıda noktaları belirtilen hatların içinde kalan deniz alanıdır.

Ana Mendirek = 41o 24’ 45” N-41o 25‘ 45” E

Tali Mendirek = 41o 24’ 36” N-41o 25’ 54” E

KARAYOLU ULAŞIMI

Hopaport Limanı; Etkin kara yolu taşımacılığı sayesinde, Karadeniz otoyolu ile Batı ve Doğu Bölgelerinin tamamına Orta Asya ve Orta Doğu ülkelerine bağlantılıdır.

DENİZYOLU ULAŞIMI

Hopaport Limanı; Karadeniz Bölgesi’nin en doğusundaki limandır. Karadeniz ve Azov Denizi’ndeki tüm ülkelere bağlantı sağlanmaktadır.