4. Uluslararası Kafkasya Orta Asya Dış Ticaret ve Lojistik Kongresi Aydın Didim’de Adnan Menderes Üniversitesi sosyal tesislerinde gerçekleşti.
Kongreye katılan HOPAPORT Genel Müdürü Meriç Burçin Özer’de HOPAPORT ile ilgili sözlü bildiri sunumu yaptı.
Hayati Akbaş
HOPA-4. Uluslararası Kafkasya Orta Asya Dış Ticaret ve Lojistik Kongresi Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Tesisleri kongre merkezinde gerçekleştirildi.
Kongreye konularında uzman akademisyen ve yöneticiler tarafından 190 bildiri sunumu gerçekleştirildi.

HOPAPORT Genel Müdürü Meriç Burçin Özer DEU Denizcilik Fakültesi Lojistik Yönetimi, Lojistik Ulaşım Yönetim Bölümü Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Soner Esmer ve AÇÜ Deniz ve Liman İşletmeciliği Bölümü Öğretim Görevlisi Veysel Tatar birlikte hazırladıkları “Limanlar için Dijital Pazarlama ve Hopa Limanı Sosyal Medya Yönetim Analizi” sunumunu birlikte gerçekleştirdiler.

Kongre hakkında bilgi veren HOPAPORT Genel Müdürü Meriç Burçin Özer, kongrenin ülkemiz ve Hopa için çok verimli geçtiğini ve amaca hizmet ettiğini ifade ederek, “Kongre kapsamında sunulan Limanlar için Dijital Pazarlama ve Hopa Limanı Sosyal Medya Yönetim Analizi” adlı sözlü bildiri sunumu gerçekleştirdik.
Teknolojik gelişmeler ve yaygınlaşan internet kullanımı, işletmelerin hedef müşterilerine dijital medya gibi yeni ve yenilikçi yollar ile ulaşmasına neden olmaktadır. İnsanların davranış şekilleri ve alışkanlıkları teknolojinin meydana getirdiği yeni düzene bağlı olarak farklı bir eksene doğru kayarken, ticari kurumların da müşterileriyle olan ilişkileri ve iletişimleri değişmiştir. Geleneksel pazarlama yöntemlerinden farklı olarak müşteriyle iletişimin önem kazandığı pazarlama iletişimi unsurları ön plana çıkarken, zaman içerisinde teknolojiyle birlikte pazarlama iletişiminin tüm unsurlarının bütünleşmiş bir şekilde kullanılmasını gerektirmiştir. Dünya ticaretindeki yoğun rekabet ortamı ve müşteri taleplerindeki değişmeler stratejik olarak müşteriye ulaşmada liman işletmeleri açısından yeni çözüm arayışlarına sevk etmiştir. Bu çalışmada öncelikli olarak pazarlama ve dijital pazarlama kavramlarına yönelik teorik bir çerçeve çizilerek, Hopa Limanı’nın Türkiye’deki limanlar içerisinde sosyal medya pazarlaması özelinde incelenerek, limanın sosyal medya kullanımında SWOT analizi yapılmıştır” dedi.