KSGÇ Politikası

Park Denizcilik Ve Hopa Limanı İşletmeleri A.Ş.

 1- Hopa Limanı;  ISO  9001,  ISO   14001  &  OHSAS  18001  standartları  temel  alınan Entegre KSGÇ (Kalite, Sağlık, İş Güvenliği, Güvenlik ve Çevre) Yönetim Sistemine sahiptir. Yönetim, KSGÇ Yönetim Sisteminin anlaşılmasını ve şirket kültürü ve ticari performansın ayrılmaz bir parçası olarak uygulanmasını temin eder.

2- Hopa Limanı   Yönetimi  ve  personeli;  operasyon  yapılan  ülkelerde y asal ve diğer gerekliliklere uyarak, ileri seviyede KSGÇ performansın tüm alanlarda başarısını taahhüt eder.

 

3-Bu Politikanın uygulanması; Yönetimin bilgi, talimat, eğitim ve gözetim yolu ile sınırlı olmaksızın yapılacaktır.  Sürekli iyileştirmeyi  hedef alan  Hopa Limanı KSGÇ Yönetim Sisteminin tanıtımına, başarısına ve  devamına  aktif katılım  sağlayan her  bir çalışanına rehber olan, iletişim içerisinde ve onları teşvik eden yönetimin sorumluluğundadır.

4- Hopa Limanı temel prensibi, mutlak müşteri memnuniyetini elde etmek, güvenilir ve etkin hizmet ile mümkün olan en iyi değeri sunmaktır.

5- Hopa Limanı, tüm  faaliyetlerimizde,  çalışanlarımız,  stajyerlerimiz, taşeronlarımız, tedarikçilerimiz, müşterilerimiz, ziyaretçilerimiz ve komşularımız için uygun İş Sağlığı ve Güvenliği(İSG) koşullarını sağlamak ve bu koşulları sürekli iyileştirmek öncelikli hedefimizdir. 

                                                                                                                                                           

6- Hopa Limanı, faaliyetlerinin çevre üzerindeki doğrudan ve dolaylı boyut ve etkilerine ilişkin   sorumluluğunun   bilincindedir.   Şirket,  çevre  kirliliği ve  çevresel  etkileri en aza indirecek şekilde  faaliyetlerini  yürüterek,  gelecek  kuşaklar  için çevremizi  korumaya  ve geliştirmeye kararlıdır.

7- Hopa Limanı  çalışanları  görevini  yerine  getirirken;  bütünlüğü  ve  özel mülkiyet sorumluluğunu, bilgi, teknoloji ve müşteri unsurlarının dış etkenlerden korunması için uygun güvenlik önlemlerinin alınmasını taahhüt eder. Her  bir  birim,  güvenlik  konusu altındaki herhangi bir risk veya ihlali azaltmak adına gerekli sorumluluğu almaktadır.

8-Hopa Limanı   tüm  sosyal  sorumluluklarının  farkında  olup  hem  yerel  hem  ulusal çaptaki yardım etkinliklerinde, burslarda, sponsorluk faaliyetlerinde ve staj olanaklarında aktif rol oynamanın yanı sıra toplumu geliştirmeye yönelik diğer girişimlerde de bulunmaktadır.