مخزن سیمان

 

مخزن سیمان

این مجموعه در کل در محیطی به مساحت 5.000 تاسیس گردیده، در جایگاه تخلیه، بارگیری، انبار و انتقال مخزن سیمان 3 عدد سیلو به ظرفیت 1.500 تن، 2 عدد به ظرفیت 1.900 تن که در مجموع 5 عدد به ظرفیت  8300 تن مخزن با سازه فولادی موجود می باشد

Screenshot_1