مخازن غلات

 

مخازن غلات

این مخازن در مجموع به مساحتm2  18.770 تاسیس شده که برای تخلیه، انبارگیری برای ارسال محصولات 10 عدد سیلوی فولادی مجهز موجود می باشد.  واحدهای تخلیه، ارسال و بارگیری به وسیله سیستم های کنترل از دور با برند1 (2) Hartmann Offenbach با ظرفیت پنوماتیکی 2 x 150 تن/ساعت دستگاه تخلیه و تجهیزات فنی، دو عدد بونکر بارگیری کامیون با ظرفیت 200 تن به همراه تجهیزات فنی، سیستم توزین و تخلیه نوار نقاله در جایگاه  به طول 200 متر به همراه 30 متر نوار نقاله برای انتقال سیلو به همراه تجهیزات فنی در دسترس هستند. در مخازن غلات دو عدد کانتینر تریلی هم با ظرفیت 60 تن موجود می باشند.