ماموریت / چشم انداز

چشم انداز

بهره گیری از کادر مجرب و تحصیل کرده، استفاده از تکنولوژی به روز، دستگاهها و سیستم های پیشرفته، افزایش ارتباطات منطقه ای و تبدیل شدن به مهمترین و و قابل اعتمادترین شرکت در زمینه فعالیت های بنادر.

ماموریت

مشارکت در حفظ ارزشهای اجتماعی، زیستی، هنجاری و اخلاقی مشتریانمان و همچنین ارزش قائل شدن به کارکنانمان و کمک به افزایش توانمندیهای اقتصادی منطقه،

ارزشها

  • مشتری مداری
  • اتخاذ بهترین ها
  • حفظ ارزشهای انسانی
  • احترام به جامعه و محیط زیست
  • بالا بردن سطح مشارک
  • قابل اعتمادبودن و مساعد بودن برای تغییر و پیشرفت