تاریخچه

تاریخچه

بندر هوپاپورت (HopaPort) در مرز شرقی دریای سیاه BDT  و در خاک جمهوری گرجستان و پانزده کیلومتری مرز سارپ می باشد.

شروع پروژه مربوط به سال 1962 و آغاز کار ساخت و ساز بنادر از سال 1963 به بعد می باشد و از سال 1972، بعد از اتمام زیرساختها پروژه برای خدمت رسانی آغاز به کار کرد. در اوایل بانک دریایی  موسسات T.A.O، وابسته به مدیریت بنادر ترابزون، با عنوان مدیریت بندر Hopa به فعالیت خود ادامه می داده که با توزیع و واگذاری جز به جز مسئولیتهای آن، بندر HopaPort در آگوست سال 1986 بر اساس ساختار سازمان مدیریت دریانوردی ترکیه به فعالیت مستقل خود با عنوان مدیریت بندر HopaPort آغاز به کار نموده است.

بندر HopaPort که زیر نظر سازمان دریانوردی ترکیه با عنوان مدیریت بنادر HOPA مشغول فعالیت می باشد، طبق فعالیتهای خصوصی سازی سازمانهای دولتی و با توجه به نظر شورای عالی مدیریت خصوصی سازی نخست وزیری در نهم می 1097 و با توجه به انتشار در روزنامه رسمی به شماره 22984 ، مدیریت بندر HopaPort بر طبق فعالیت های خصوصی سازی از طرف مدیریت بنادر ترکیه در تاریخ 17 ژوئن 1997 بعنوان سازمان خصوصی در آمده و به مدت سی سال از تاریخ 27  ژوئن 1997 به شرکت های کارگذار Park Denizcilik Hopa و واگذار گردیده.

بندر HopaPort که از سال 1997 به این طرف بعنوان سازمان خصوصی و توسط شرکت Park Denizcilik فعالیت دارد به بخش بارگیری، تخلیه، پایانه، انبارداری، راهنمایی و عملیات کمک رسانی این شرکت، با امکانات و دستگاههایی همچون مایع پرکن به رونق اقتصادی کشور کمک می نمایند. با توجه به موقعیت بندر HopaPort انتظار می رود منطقه ی شرقی دریای سیاه از طریق این بندر ارتباط تاثیر گذاری با دنیا داشته باشد.

بندر HopoPart قبل از عملیات خصوصی سازی در محیطی دارای انبار سربسته ای به محیطm2  2000 بود که ظرفیت این انبار بعد از خصوصی سازی به  18.220 m2   افزایش یافته و انبار رو باز آن از  54.000 m2بهm2  102.462 افزایش یافته است. علاوه بر این با لیفتراکهای دارای قابلیت بالا، جرثقیل، باسکول و تریلی کش و دیگر دستگاهها خدمات ارائه داده و در این زمینه دارای زیر ساختهای خوبی می باشد. همچنین در پایانه سوخت گیری با افزایش زیر ساختها و افزایش مخازن به 38.000 متر مکعب قابلیت پخش مواد سوختی نیز فراهم گردیده است.

بندر HopaPort مقصد مناسبی برای پنبه های تولیدی آسیای میانه برای ارسال به سرتا سر دنیا می باشد. با توجه به زیرساختها و سرمایه گذاریهای موجود هم به بازارهای داخلی و هم به دیگر کشورهایی که شرکتهای خریدار اعلام می دارند خدمات حمل و نقل ارائه می گردد. در این زمینه هنوز هم سرمایه گذاری عظیمی در بندر HopaPort برای کمک به

رونق اقتصادی منطقه شرقی دریای سیاه و همچنین تبدیل کردن این منطقه به یکی از مهمترین دروازه های گمرکی دنیا صورت میگیرد.